Povećanje EnU i uvođenje OIE u STROJARSTVU BRANILOVIĆ d.o.o.

Povećanje EnU i uvođenje OIE u STROJARSTVU BRANILOVIĆ d.o.o.

NAZIV KORISNIKA:
STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:
Povećanje EnU i uvođenje OIE u STROJARSTVU BRANILOVIĆ d.o.o.

OPIS PROJEKTA
Projektom “Povećanje EnU i uvođenje OIE u STROJARSTVU BRANILOVIĆ d.o.o.” tvrtka je povećala energetsku učinkovitost proizvodne zgrade i uredskih prostora kroz aktivnosti obnove vanjske ovojnice zgrade i zamjene unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom u proizvodnom pogonu i uredskim prostorima.

Aktivnosti obnove vanjske ovojnice zgrade uključile su:

  • rekonstrukciju vanjskih zidova pročelja (toplinska izolacija limenim panelima),
  • rekonstrukciju krova (demontaža postojećih dijelova završnog pokrova i izvedba toplinske izolacije i montaža limenog pokrova) i
  • rekonstrukciju vanjske stolarije (demontaža postojeće i montaža nove PVC stolarije).

Tvrtka je ovim projektom izgradila i fotonaponsku elektranu na krovu proizvodne zgrade, nazivne snage 180 kW, kojom proizvodi električnu energiju za potrebe vlastitog proizvodnog procesa, čime tvrtka promiče korištenje energije iz obnovljivih izvora energije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

  • Povećati učinkovitost korištenja energije (kako bi se proizvela jednaka količina proizvoda korištenjem manje količine energije)
  • Smanjiti udio konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije
  • Doprinijeti prelasku Republike Hrvatske na niskougljično gospodarstvo.

Ukupna vrijednost projekta: 7.604.510,53 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 3.094.352,93 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 28.11.2017. – 27.11.2019.

KONTAKT OSOBA:
Lidija Branilović-Kovačić
lidija@strojarstvo-branilovic.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke STROJARSTVO BRANILOVIĆ  d.o.o.
Dodatne informacije: www.strukturnifondovi.hr/

EU projekt