Povećanje konkurentnosti STROJARSTVA BRANILOVIĆ d.o.o. kroz IKT

Povećanje konkurentnosti STROJARSTVA BRANILOVIĆ d.o.o. kroz IKT

NAZIV PROJEKTA
„Povećanje konkurentnosti STROJARSTVA BRANILOVIĆ d.o.o. kroz IKT“
Šifra projekta KK.03.2.1.19.0695

KRATKI OPIS PROJEKTA
Realizacijom ovog projekta STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o. ostvarit će 2 specifična cilja: 

 1. Povećati učinkovitost i konkurentnost tvrtke unapređenjem poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT i novim zapošljavanjem
 2. Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim ciljanim tržištima.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: 

 1. Nabava software-a
 2. Nabava računalne i komunikacijske opreme
 3. Edukacija zaposlenika
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Glavni cilj provedbe projektnog prijedloga je povećanje učinkovitosti i poboljšanje konkurentnosti kroz informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Stvaranje tehničkih preduvjeta za unapređenje poslovnih procesa tvrtke
 2. Unapređenje i optimizacija poslovnih procesa tvrtke
 3. Omogućavanje nastavka optimizacije poslovnih procesa tvrtke

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.630.322,70 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi: 1.286.582,16 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi: 836.278,40 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
04.11.2019. – 04.09.2021.

KONTAKT OSOBA:
Lidija Branilović-Kovačić
lidija@strojarstvo-branilovic.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke

Dodatne informacije:

EU projekt